От кралската сватба до Олимпийските игри, от местен панаир до търговска конференция – всяко специално събитие изисква прецизност и внимание, насочени върху планирането, графика, организацията, маркетинга и законовите аспекти. Автор на книгата е един от най-авторитетните специалисти в събитийния мениджмънт – д-р Джо Голдблат. Книгата дава на читателя солидна и съвременна информация за най-добрите практики. Бъдещето на събитийните мениджъри е обещаващо. Но за да успеят те трябва да притежават определени знания и умения за провеждане на изследвания, планиране, изготвяне на графици, организация и маркетинг на специални събития по целия свят. Събитийният мениджмънт е много динамична сфера, в която вие се срещате с интересни хора, пътувате много и работите много. Професията е комбинация от прецизно и стриктно планиране и структуриране, бързо вземане на решения и много креативност. Използвайки фантазията си, вие ще трябва да обедините в едно цяло дизайна на събитието, елементи като звук, осветление, декор и забавление, и същевременно да проявите аналитичните си способности за управление на много елементи едновременно по време на проекта. Днешният събитиен мениджър трябва да бъде продуцент и бизнес стратег, специалист по маркетинг и финанси, добър в промоциите и управлението на персонал, и всичко това със слаба или никаква академична подготовка. Книгата на д-р Голдблат разглежда и анализира дисциплините и уменията, които са необходими за успех, като включва и примери от практиката, чеклистове, източници на информация и тенденциите за бъдещето. Задължително четиво за всеки, който иска да се развива и работи в сферата на специалните събития.