БГ EN

Каквото и да си мислиш, помисли за обратното

Пол Арден

Хората се стремят да бъдат част от нещо по-голямо от самите тях. Създайте им усещане за принадлежност.

Брайън Солис

Няма да успеем да се ориентираме в сложната среда на бъдещето, ако се взираме отчаяно в огледалото за обратно виждане. За да успеем, трябва да разчупим клишетата.

Сър Кен Робинсън

Следвайте своето сърце и ще пленявате публиката си. Ще бъдете една стъпка по-близо до невероятно добри презентации.

Кармайн Гало

Научи повече
The Boutique pr Agency

ROI Книги

Вие, вашето дете и училището

сър Кен Робинсън и Лу Ароника

Консултиране

Сътрудничеството с Деси Бошнакова е взаимодействие с рядко срещан, проницателен, разбиращ дълбоките ти загрижености, човек. Срещите с нея провокират мисленето и събуждат желание за усъвършенстване на общуването, както корпоративното, така и междуличностното.

ROI се отличава с характера на Деси:

Съчетаващ търпение, последователност, трудолюбие, емоция и хладнокръвие при вземането на бързи решения.

Усещането, че работиш със специалист, притежаващ задълбочени познания по ПР и стремящ се принципно и етично да ги прилага на практика, ти дава онази увереност, която ти е необходима, за да продължиш напред.

Адрес:
ул. Кораб планина 27А
1407 София

Тел: +359 (2) 961 59 71

E-mail:
dboshnakovaatroibg.com
fboshnakovatroibg.com