Юбилейната книга на проф. Владимир Михайлов „Открита ли е телевизията?“ излезе точно навреме на 7 юли 2003 г., за неговия 60-ти рожден ден. Книгата е с подзаглавие „Кратка история и теория на телевизионната комуникация“, като основните позиции на автора са изложени в главите: Методология, Изобретяване, Етапи/Организации, Журналистика, Изкуство, Специфика, Аудитория/Програма и Процес.

Научното изследване е развито в контекста на проблема коя е истинската телевизия – предаващата на „живо“, от времето на записа, уеб трансформацията или тази, която тепърва ще открием.

„Живата“ телевизия е едно, в периода на записа телевизията става съвсем друга, дигиталните технологии и съчетаването с компютъра ни изправят пред трето, съвсем непознато телевизионно лице. Коренно различен принцип на телевизионната комуникация, коренно различна естетика на телевизионно творчество. Какво става? Открита ли е телевизията или тепърва предстои нейното откриване? – пита още от корицата проф. Михайлов, а отговорите намерете сами.

За автора:
проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието
, изследва и преподава история, теория и критика на аудиовизуалните средства за масова комуникация в Нов български университет, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Институт за изкуствознание на БАН. Основател на Департамента по масови комуникации при НБУ. Главен редактор на списание „Медиа свят“.