Четенето на книга е индивидуално изживяване. То започва с корицата, шрифта, големината на буквите, художественото и графичното оформление, цвета на хартията. Изживяването преминава през качеството на превода, коректорската работа, съдържанието и идеите. Задължителен и свързващ елемент в процеса на четене на книгата е настроението. То може да присъства или отсъства, но най-чудното е, когато то позитивно ескалира и се мултиплицира в добро настроение към всичко наоколо.

В “Как се раждат идеите” настроението се ражда с корицата на книгата. И достига кулминация под формата на усмивка и внезапно настройване на цветна вълна, заляла ви от чудесните хрумвания на илюстратора, до вдъхновение да грабнете тефтер и химикалка, фотоапарат или камера, или каквото ви хрумне, за да запишете лавината идеи, които се раждат, докато четете. Структурата на книгата, примерите, които съдържа, цитатите, които авторът ползва, въпросите, които си задавате докато четете, отговорите, които откривате, лекотата, с която я разбирате – всичко в “Как се раждат идеите” провокира вашите идеи. А ако улисани в четене, вдъхновение и много добро настроение, пропуснете да “записвате”, ще си направите услуга, ако поставите книгата “Как се раждат идеите” на видно място, за да не забравяте и да провокирате нови и нови потоци от идеи. Но помнете, че никой не може да роди идеите вместо вас и че красивото на идеята е тя да се осъществи.