В последните две десетилетия използването на ПР се разпространява в публичния, в частния, а също и в неправителствения сектор. Той прибавя нови думи и фрази към езика ни и започва да се признава като важен, модерен аспект от мениджмънта.
Книгата “Всичко, което трябва да знаете за Пъблик Рилейшънс” се занимава с най-често задаваните въпроси за ПР. Днес, повече от всякога, хората се чудят дали се нуждаят от ПР, как да: изградят свой бизнес, да увеличат продажбата на стоки и услуги, да развият кариерите си, да станат известни, да спечелят одобрение, да защитят репутацията си, да създадат интерес към своите каузи, да спечелят разбиране и подкрепа, за да постигнат сигурни резултати, да отстояват позициите си, за да избегнат ненужни проблеми или пък за да са сигурни, че хората са правилно информирани и консултирани.
Тези хора изискват отговори на въпроси, формулирани на базата на техните собствени представи и свързани конкретно с целите, които са си поставили. Също толкова полезно би било човек да разполага и с отговорите на въпроси, зададени от други хора. Мениджърите, които все още имат малко или почти никакъв опит в използването на ПР, искат да знаят как може той да им помогне за тяхното управление и искат да получат отговор на език, който могат да разберат.
Тази книга предлага директно, ефикасно и практично ръководство, базирано на много здрава теоретична и практическа основа. Тук авторът предлага 501 въпроса, а отговорите им са кратки, ясни и окончателни и имат за цел да предоставят бързо разбиране на материята.