Toyota не просто произвежда коли, тя създава талантливи хора. В международния бестселър „По пътя на Toyota” Джефри Лайкър дава обяснение за забележителния успех на Toyota чрез модела на 4-те П за качество – философия, хора, разрешаване на проблеми и процес. Лайкър, заедно със съавтора Дейвид Майер, предлагат на вниманието на читателите по-задълбочен поглед върху практическото приложение на принципите разгледани във втората книга „По пътя на Toyota”. Сега специалистите от Toyota разкриват как можете във вашата компания да развиете талантливи хора и да постигнете забележителни резултати.

„Талантът на Toyota” ще ви преведе през строгата методология, която компанията, с неоспоримо глобално влияние, прилага, за да да развие индивидуалности вътре в компанията, които да постигат високи резултати в работата си. Започвайки с преглед на характерния за Toyota подход за  развитието на хора, авторите илюстрират голямото значение от създаването на култура в организацията, която да обучава. Дават конкретни примери, необходими за обучението на служителите във всички сфери – от магазините за продажби, през техниците (механиците) до персонала в обслужващите звена. Чрез дадените примери ви показват как да подкрепяте и окуражавате всеки от служителите, за да може той да достигне максималния потенциал, който притежава.

„Талантът на Toyota” ви предоставя знание от първоизточника, от което се нуждаете, за да:

– Определите от какво се нуждаете, за да се развивате и да изготвите план за обучение.

– Да разберете различните видове работа и как да разделите сложните дейности на по-достъпни.

– Да установите правила за поведение като правилно подготвите вашето работно място.

– Да откриете и да развиете хора, които могат да се превърнат в потенциални обучаващи за останалите.

– Успешно да обучите членовете на екипите от различните работни сфери във вашата компания.

В книгата „Талантът на Toyota” Лайкър и  Майер ви напътстват, чрез предлагането на полезни съвети, помощни средства за обучение и реални примери дадени от самите автори на базата на проведени изследвания и работа на място в продължение на две десетилетия. Лайкър и  Майер ви показват как  да извлечете максимума от хората, които живеят с философията на вашата компания и работят заедно за постигането на общите цели.

 

Toyota Talent: Developing Your People the Toyota Way Toyota Talent: Developing Your People the Toyota Way