Нуждата от посредник при комуникацията с публиките

„Ако прочетете тази книга повече от веднъж (както се случи с мен) ще видите, че всяко едно взаимоотношение може да бъде подобрено по отношение на ефективността и резултатността. Много неща могат да се случат, но дори и да ви обслужва най-добрата в света ПР агенция, тя не може да промени факта, че вие сте основното действащо лице в комуникацията с потребителите.
Да, агенцията може да ви съветва, може да ви помага, да организира събития и срещи, но вие трябва да участвате в тези събития и срещи и вие трябва да говорите – директно или индиректно – с потребителите си. Този факт, някак си убягва на голяма част от клиентите, които след като наемат ПР агенция, се успокояват, че има кой да общува от тяхно име.“