“По пътя на Toyota” съпровожда световния бестселър “Пътят на Toyota”.  “По пътя на Toyota” надгражда философските аспекти на оперативната система на Toyota, като oбяснява детайлно концепциите и дава примери за това как лидерите трябва да приложат успешно изпитаните практики във всяка организация. “По пътя на Toyota”  ще помогне на другите компании да учат от Toyota и да разработят системи, които да са подходящи за техните уникални фирмени култури.

Книгата започва с обобщение на принципите на „Пътя на Toyota” чрез модела 4П:

Философия — Компанията е средство за добавяне на стойност за потребителите, обществото, общността и съдружниците си.

Процес — Когато лидерите следват верния процес, те постигат верните резултати, сред които са дълготрайното намаляване на разходите и подобряването на качеството.

Хората и партньорите — Добавете стойност към организацията, като предизвикате хората и партньорите й да усъвършенстват уменията си и да станат по-уверени в себе си.

Разрешаване на проблеми— С постоянство решавайте зараждащите се проблеми, за да стимулирате организационното усъвършенстване.

Читателите, които искат да се поучат от системата за ефективност на Toyota, ще получат ценните знания, нужни им, за да:

  • дефинират целите на компанията и да разработят дългосрочна философия
  • създадат стойностен постояен поток, стандартизирана работа и ниво на производството
  • изградят култура за спиране и решаване на проблеми
  • създадат лидери, които въвеждат и подпомагат системата
  • открият и разработят изключителни хора и партньори
  • научат значението на истинското разрешаване на зараждащите се проблеми
  • научат процеса на промяната и да трансформират цялото предприятие

Дълбочината на предоставените детайли обобщава комбинирания опит на авторите за обучаването и подпомагането на компаниите по пътя към трансформирането им в ефективни компании. Експертите на Toyota от завода в Джорджтаун, щата Кентъки, са обучавали официално Дейвид Мейър в Производствената система Toyota.  В комбинация с обширното  изследване на Toyota и задълбочените познания авторите са разработили уникални модели и идеи, чрез които да обяснят истинската философия и принципи на Производствената система на Toyota.

The Toyota Way Fieldbook