Светът на бизнеса от години прилага аутсорсинг. Днес вече има и краудсорсинг – crowd – тълпа, много хорa, и sourcing, което показва, че става въпрос за доставяне на стоки и услуги. И така следвайки логиката, можем да опишем краудсорсинга като аутсорсинг на дейност на онлайн тълпата.

Организации от всякакъв вид експериментират с различни краудсорсинг инициативи – от писане на конституция до описване на снимки.

Тук краудсорсингът е пречупен през практическото му приложение в медиите, маркетинга, рекламата, ПР, специалните събития и образованието, но идеите, с които ще се заредите, могат да се приложат във всички сфери на дейност.

В книгата ще намерите отговор на въпроса “Какво може да направи тълпата за вас”, но ако си го зададете, след като я прочетете, със сигурност вървите в грешната посока. Трябва да се запитате „Какво мога аз да направя за тълпата”. Тогава сте на правилното място и готови да работите заедно с тълпата, за да правите по-добри, по-ефективни, по-вдъхновяващи и по-въздействащи проекти. Само трябва да се решите и да опитате.

С правилната тълпа зад нас всичко ще стане много по-лесно и смислено. Най-малкото си струва да опитаме.