Ръстът на печалбите през всяка следваща година е водещ и неоспорим императив пред съвременните бизнес лидери. Много фирми се борят да го постигнат, други го постигат понякога, но само някои непрекъснато постигат повече от тази цел – понякога много повече. Много фирми се борят да го постигнат, има такива, които понякога успяват, но само някои успяват винаги, непрекъснато постигат по-
вече от тази цел – понякога много повече. Как успяват победителите?

Отговорът се крие в улавянето на импулса, стимула, движещата сила на успеха – ефектът моментум.

Ефектът моментум е феномен с невероятна сила, чрез който – при определени обстоятелства – се създава изключителен естествен напредък – растеж, захранван от самия себе си. Улавянето на движещата сила акумулира енергия от своя собствен успех и осигурява вечно нарастващо ускорение за фирмите, които са достатъчно умни да го предизвикат и използват. Те преминават от успех в успех, като с изненадваща лекота помитат всичко пред себе си. Моментум ви позволява да постигнете изключителен напредък без изумителните усилия, които повечето фирми се налага да полагат всеки ден. Самозахранването – тази особеност на растежа, предизвикана от моментум – ни кара да го наречем стимулиращ напредък и да използваме думата изключителен. Стимулиращият напредък е изключителен по две причини. Едната – защото се отличава с ръст в изключителна степен. Изключителен е в сравнение с обичайните очаквания, основани на опита, пазарните тенденции или конкурeнти.
Другата – защото предлага растеж с изключително качество, който води до по-високи печалби и използва по-малко ресурси.

Тази книга представя доказателства за ефекта моментум, показва как действа и предлага насоки как да се използва силата му.

Видео