В свят, в който възможностите за избор са неограничени, най-често марките са ориентир за потребителя. Идентификацията с марка, доверието, лоялността и уважението към нея, олицетворението и с желани качества, я превръщат в “добра” и “силна” марка. Никой не оспорва значението на марката в бизнеса. Практиката обаче доказва, че няма нищо по неправилно разбрано от начина, по който да се използва една марка.

“Войната на марките” дава алгоритъм – 10 правила, с които може да бъде създадена марка победител. Правилата са илюстрирани с много примери от света на големите корпорации, компании и политиката.

“Войната на марките” отговаря на въпросите: защо всеки бизнес се нуждае от добра марка, за да се конкурира; кои процеси промениха начина за създаване и използване на марката; защо потребителите имат нужда от добри марки толкова, колкото и добрите марки се нуждаят от тях; какви са функциите, които изпълнява една добра марка; как да бъде създадено и поддържано “великото” послание на марката; как рекламата на марката да бъде отличителна в свят, препълнен с търговски послания; какви са заплахите за добрата реклама; как да бъде използвано спонсорството, за да добави стойност в марката; как да бъдат избегнати капаните в толкова динамична среда; как да бъдат управлявани скандали; как дистрибуторите да станат “слуги” на марката; защо е важно марката да е позиционирана сред служителите на компанията по начина, по който е позиционирана сред клиентите; защо бизнес, фокусиран върху собствената си марка, е бизнес, зареден с успех.