Образованието е нещо, което приемаме за подготовка за живота на децата, когато завършат училище – да си намерят добра работа или да продължат с обучението си. В известна степен това е вярно, но детството не е репетиция. Децата ви живеят живота си сега и изпитват собствени чувства, мислят и създават приятелства. Образованието трябва да се свърже с тях тук и сега, точно както вие го правите като родители. Какви ще станат децата ви и с какво ще се занимават в бъдеще има пряка връзка с преживяванията, които имат в настоящето. Ако получат тясно скроено образование, може и да не открият талантите и интересите, които ще обогатят живота им в настоящето и ще са вдъхновението им след завършване на училище.

Ако сте родител на деца в училищна възраст, тази книга е за вас. Целта на авторите е да ви помогнат да осигурите на децата си образованието, от което се нуждаят, за да живеят продуктивен и смислен живот.

Родителите винаги са се притеснявали да поверят на друг децата си, но днес притесненията, свързани с училището, са много повече.

Книгата “Вие, вашето дете и училището” ще ви помогне да се ориентирате в случващото се в образованието, да погледнете с други очи на процеса на образование и да потърсите най-доброто образование за вашето дете, защото най-доброто за едни, невинаги е най-доброто за други.

Тази книга ще ви помогне да намерите най-добрия път към израстването на децата ви и да се справите с предизвикателствата по пътя.

Видео