Креативното мислене

Може ли да се научим да мислим креативно? Да!

(Практическо обучение на тема креативно мислене)

Креативността – като практика, тренирана редовно чрез определени методи , която води до усвояване на умението за творчество и иновации.

Светът се променя и днес все повече, във всяка едно сфера се нуждаем от хора които мислят самостоятелно, креативно, критично и иновативно. Да мислим креативно, означава да умеем да творим. Да създаваме нови, полезни, приложими идеи. Да измисляме нови подходи в бизнеса, изкуството, науката.

Излизайки извън шаблоните ние поглеждаме на проблемите от нова переспектива.

Елементи на обучението :

 • Упражнение за доверие, креативност и работа в екип . Игра, анализ и извличане на поуки.
 • Упражнения за креативност и раждане на идеи по метода на Медичи ефект.
 • Игри от Импровизационния театър за стимулиране на творческото мислене.
 • Представяне на теорията за креативността – какво е идея, как се ражда и защо всеки може да сътворява повече идеи.
 • Генериране на идеи по методите на Де Боно – упражнения и анализ.
 • Метод на 6-те мисловни шапки на Де Боно – представяне и упражнения за използването му
 • Работа в екип: Решаване на казус , използвайки всичко научено и представяне на казуса, решение, представяне на решението и анализ.
 • Игри от импровизационния театър за генериране на идеи.

Обучител: Проф. Десислава Бошнакова

Регистрация:

 • Попълнете регистрационна форма: https://goo.gl/2hRWRp
 • Ще получите потвърждение
 • Гарантират се само регистрации в срок. Местата са ограничени до 10
 • Заплатените такси не се възстановяват. Регистрацията може да се прехвърли на друг служител.
 • Таксата се превежда в лева по курса на БНБ в посочената в проформа фактура сметка
 • За повече информация и въпроси: 0887929703, office@beied.com