Консултиране

Убедени сме, че всеки клиент е уникален и всяка ситуация е уникална.

Вярваме, че със сериозни знания, прецизно планиране и перфектна комуникация, можем да се справим с всяка ситуация.

Стратегически консултации/планиране

 • Създаване на марка/Позициониране/Препозициониране
 • Публичност на продукти/Представяне на нови продукти
 • Образователни програми
 • Промоции
 • Специални събития

Управление на корпоративната репутация

 • Анализ на политиката
 • Разработване на програми
 • Позициониране на мениджъри
 • Утвърждаване на репутацията
 • Стратегии към НПО и общността
 • Филантропия
 • Трейнинг по комуникативни умения
 • Вътрешни комуникации

Събитиен мениджмънт

 • Конференции
 • Семинари
 • Срещи
 • Откривания
 • Изложения/Търговски панаири
 • Официални срещи и церемонии

Онлайн ПР

 • Интерактивни стратегии/консултации
 • Уеб сайтове за кризисни ситуации
 • Разработване на съдържанието на сайт
 • Сайтове, насочени към журналисти