За нас

Ние в ROI Communication сме убедени, че името има значение. Затова преди да прочетете нашата мисия, нека ви представим значението на ROI.

ROI на френски език означава цар.
ROI в бизнес терминологията означава възвръщаемост на инвестициите – Return On Investment.
ROI в сферата на комуникации означава и съответстващ, оригинален, въздействащ – Relevant Original Impact
ROI в света на идеите означава възвръщаемост от идеите – Return On Ideas.

Мисия

Мисията на ROI Communication е да създава ROI стандарти в ПР практиката. Ние постигаме това чрез стратегическо планиране на комуникациите на нашите клиенти, чрез ефективно реализиране и чрез прецизно оценяване. Ние сме убедени, че това е пътят за постигане на търсените резултати.

ROI стандарти за ПР практиката:

Клиентът е Цар (ROI от френски) за нас, но ние сме най-довереният съветник на Царя.

Възвращаемостта на инвестициите (Return On Investment) е най-важното в днешния бизнес свят. Ние работим, за да постигнем възвращаемост на инвестициите за нашите клиенти, за техните заинтересовани публики, за обществото, за всеки.

Ние правим възможна ROI комуникацията, което означава комуникацията да бъде съответстваща (Relevant), представена по оригинален (Original) начин, което да я прави въздействаща (Impact) за публиките.

Ние сме сигурни, че чрез съответстваща, оригинална и въздействаща комуникация – ROI communication – можем да постигнем най-високата възвращаемост на инвестициите – ROI, което да накара всеки да се почувства Цар – ROI.

За нашите клиенти

На нашите клиенти предлагаме стратегическо планиране на комуникациите – ефективни решения за техните вътрешни и външни комуникационни нужди. Постоянно търсим нови пътища, които да им помагат да комуникират по-ефективно и убедително.

За нашите служители

Ние се стремим да създаваме работна среда, в която интересите и приносът на всеки към нашия успех да бъдат разпознати и оценени, служителите ни да се радват на работата си и всеки от тях да има възможност за професионално и лично развитие.

Споделени принципи

Ние споделяме 6-те принципа на Артър Пейдж:

  • Говори истината. Позволи на публиката да знае какво се случва и да получава точна информация за компанията, нейните идеали и дейности.
  • Докажи го с дела. 90 % от възприятието на организацията от публиките се определя от това, което организацията прави, и само 10 % от това, което организацията говори.
  • Слушай клиентите. Да служиш добре на компанията означава да знаеш какво иска и от какво се нуждае публиката/обществото. Информирай хората, които вземат решения и служителите в компанията за реакциите на публиките относно продуктите на организацията, нейните политики и дейности.
  • Управлявай с поглед към бъдещето. Предвиждай обществените реакции и отстрани практиките, които създават трудности. Създавай добронамерена атмосфера.
  • Управлявай ПР така, сякаш цялата компания зависи от него. Корпоративните отношения са управленска функция. Не трябва да бъде осъществявана корпоративна стратегия, ако не бъде взето предвид въздействието й върху публиката.
  • Запази спокойствие, търпение и добро настроение. Създай условия за чудесата на ПР с постоянство, спокойствие и основателно внимание към информацията и контактите. Когато се зададе криза, помнете, че хладнокръвните комуникират най-добре.

Ние сме

Десислава Бошнакова, Собственик

Сред първите, получили специализирано ПР образование. Преподавател по ПР в НБУ, автор на редица специализирани статии по ПР. Активно участва в изграждането на ПР общността у нас. Абсолютно убедена, че добрата теория помага в практиката.
dboshnakova@roibg.com

Феодор Бошнаков, Управител & Финансов мениджър

Той е човекът, който превръща ПР идеите в стабилни бизнес решения. Винаги успява да постигне най-доброто съотношение между качество на продуктите и услугите и цената.
fboshnakov@roibg.com